FREE DOWNLOAD: Filipino Major

This page offers FREE Review Materials for secondary teachers with Filipino Specialization. Below are the coverage of the Licensure Exam for teachers in Filipino Major which you can download them for FREE!
If you can’t download the files, please send us a message here inĀ PRC Board Reviewer
FILIPINO MAJOR Link 1
Panimulang Linggwistika Download
Ang Filipino sa Kurikulum
ng Batayang Edukasyon
Download
Istruktura ng Wikang
Filipino
Download
Introduksyon sa
Pagsasalin
Download
Introduksyon sa
Pananaliksik sa Wika
at Panitikan
Download
Introduksyon sa
Pamamahayag
Download
Panitikan ng Rehiyon Download
Kulturang Popular Download
Sanaysay at Talumpati Download
Panunuring Pampanitikan Download
Maikling Kwentong
Filipino
Download
Panulaang Filipino Download
Pagbasa ng mga Obra
Maestrang Filipino
Download
Pagpapahalagang
Pampanitikan
Download
Panitikan ng mga
Umuunlad na Bansa
Download
Pagtuturo ng Pakikinig
at Pagsasalita
Download
Pagtuturo ng Pagbasa
at Pagsulat
Download
Pagtuturo ng Panitikan Download
Pagtataya sa Pakikinig
at Pagsasalita
Download
Pagtataya sa Pagbasa
at Pagsulat
Download
Pagtataya sa Panitikan Download
Paghahanda at
Ebalwasyon ng
Kagamitang Panturo
Download
Answer Key Download
FILIPINO MAJOR Link 1
Filipino Part 1 Download
Filipino Part 2 Download
Filipino Part 3 Download
Filipino Part 4 Download
Filipino Part 5 Download
Filipino Part 6 Download
Filipino Part 7 Download
Filipino Part 8 Download
Filipino Part 9 Download
Filipino Part 10 Download
Filipino Part 11 Download
Filipino Part 12 Download
Filipino Part 13 Download
Filipino Part 14 Download
Filipino Part 15 Download
FILIPINO MAJOR Compilation Link 1
Filipino Part 1 100 Items Download
Filipino Part 2 100 Items Download
Filipino Part 3 50 Items Download
Filipino Part 4 100 Items Download
Filipino Part 5 287 Items Download
Filipino Part 6 150 Items Download
Filipino Part 7 240 Items Download

1 thought on “FREE DOWNLOAD: Filipino Major”

Leave a Comment

Your email address will not be published.